На сучасному етапі розвитку освіти в Україні визначальною є концепція безперервності, а сама освіта розглядається як спосіб оволодіння ефективними засобами отримання інформації та набуття навичок самоосвіти.

Прийняття управлінських рішень вимагає підвищення компетентності управлінців на всіх рівнях, потребує створення таких умов навчання, за яких кожен фахівець мав би можливість найбільш повно розкрити свої здібності, талант.

Післядипломна освіта в інституті спрямована на високоякісну підготовку спеціалістів, які мають бути конкурентоспроможними в умовах ринкової економіки.

Місією Центру довузівської підготовки ти освіти дорослих Криворізького економічного інституту є підготовка високопрофесійних фахівців економічних спеціальностей багатогалузевого виробництва гірничо-металургійного комплексу та його інфраструктури, комерційних організацій, фінансової сфери на основі сучасних навчальних програм, новітніх методик і технологій навчання, що відповідають вимогам світових стандартів. Сьогодні Центр пропонує свої послуги по наданню другої вищої освіти та підвищення кваліфікації кадрів, а також підготовчих курсів, мовної направленості, організації бізнесу, інформаційних технологій, правової компетентності.

Центр довузівської підготовки та освіти дорослих здійснює перепідготовку фахівців за напрямками: «Економіка і підприємництво» і «Менеджмент».

Післядипломна освіта включає в себе:

 • отримання другої вищої з присвоєнням кваліфікації відповідно до державних стандартів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з наступних спеціальностей:
  • 7.03050401 «Економіка підприємства»;
  • 7.03050801 «Фінанси і кредит»;
  • 7.03050901 «Облік і аудит»;
  • 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
  • 7.03050701 «Маркетинг».
 • підвищення кваліфікації за акредитованими напрямками (спеціальностями)

Випускникам видається диплом спеціаліста державного зразка з присвоєнням кваліфікації. Слухачам курсів підвищення кваліфікації надається сертифікат державного зразка, свідоцтво, сертифікат отримання рівня компетентностей.

Підготовка фахівців високого професійного рівня супроводжується актуалізацією навчальних планів, враховуючи потреби та вимоги розвитку сучасного суспільства, освіти та науки, вимог Болонського процесу. Центр також забезпечує одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки та набутого практичного досвіду.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
вул. Медична, 16
приміщення бібліотеки
е-mail: cpo@kneu.dp.ua
т. (097) 350-22-72


« Повернутися